Leader în profesie (V)

Burtea Elena Daniela

Leader în profesie (V)

Burtea Elena Daniela

Biography

Performanța în profesia de asistent medical 

Burtea Elena Daniela | As. Med. Pr. Licențiat, doctor în ştiinţe medicale

25 ani în sistemul medical și 22 ani în Endoscopie Digestivă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

14 ani ca asistent de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare şi Diagnostic în Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova

În spatele ușilor Laboratorului de Endoscopie Digestivă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova își exercită profesia cu dăruire și pasiune, o echipă de medici și asistenți medicali care, deși formează o echipă mică, reprezintă un mare exemplu de devotament și implicare în exercitarea profesiei la cele mai înalte standarde profesionale.

Coordonată de doamna Burtea Daniela, asistent medical principal licențiat, echipa de asistenți și-a construit și implementat cu rigurozitate metode de lucru eficiente și performante ce au în vedere siguranța pacientului dar și a personalului medical ce-și desfășoară activitatea în acest cabinet.

Am avut plăcerea de a sta de vorbă cu Dna Burtea Daniela atât despre realizările personale și cele obținute cu echipa de asistenți medicali pe care o conduce, despre ambiția profesională  de a impune și respecta reguli de exercitare a profesiei  în Laboratorul de Endoscopie Digestivă,  dar și despre  nevoile și lipsurile sistemului în care lucrează.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Cum arată o zi de lucru în laboratorul de Endoscopie Digestivă  unde vă desfășurați activitatea?

În cabinetul nostru, derulăm, zilnic, 2 tipuri de activități: cea principală,  de diagnostic şi terapie pentru pacienţii cu afecţiuni gastro-intestinale, urgenţe digestive (hemoragii digestive superioare şi inferioare,   corpi străini, etc) și cea secundară,  de training.

Periodic, țin cursuri de formare în endoscopia digestivă, cursuri acreditate și recunoscute de OAMGMAMR, pentru asistenţii medicali generalişti care îşi doresc, fie să lucreze în departamentele de endoscopie din spitalele publice şi private, fie deja lucrează în acest domeniu şi vor completarea cunoştiinţelor şi îmbunătăţirea abilităţilor. De asemenea, studenţii medicinişti şi medici rezidenţi sunt iniţiaţi în cadrul laboratorului nostru, ei putând regăsi în asistenti nu doar un important coechipier dar mai ales o sursă suplimentară de informaţii practice dobândite în ani de experienţă, informaţii atât de necesare la început de drum.

Ce pot învăța asistenții medicali debutanti in endoscopie de la dvs  ?

Asistenţii de endoscopie reprezintă personalul medical specializat al cărei scop este să ofere îngrijire optimă şi  să crească calitatea vieţii pacienţilor supuşi procedurilor endoscopice. Sunt  membri ai unei echipe multidisciplinare care lucrează după un cod de etică, punând nevoile pacienţilor pe primul loc.

Conform profilului european de lucru elaborat de ESGENA, în ţări,  precum Austria, Belgia, Danemarca,  Franţa, Marea Britanie, Germania,  Irlanda,  Norvegia, pentru a lucra în endoscopie, este nevoie de o pregătire speciala. Sunt acceptate diverse niveluri de calificare ( şcoală postliceala, colegiu, facultate) dar un curs specific de endoscopie recunoscut naţional este obligatoriu. Este recomandat ca asistentul de endoscopie sa aibă minim 1 an în ingrijirea generală, la patul bolnavului,  nefiind indicat să lucreze în laboratorul de endoscopie direct după băncile şcolii. După cursul special,  poate să participe la endoscopiile diagnostice, nu la  proceduri intervenţionale, strict cu prelevare de biopsii, şi să se ocupe de reprocesarea aparatelor. După 2 ani de la finalizarea cursului şi de lucru efectiv în serviciul de endoscopie, asistentul are nevoie de un training specializat, într-un curs de 12 luni, jumătate teorie, jumatate practică în instituţii cu nivel ridicat. Abia dupa parcurgerea acestor etape, asistentul generalist se poate numi ‚”asistent de endoscopie””şi poate forma la rândul său  alţi asistenţi.

Aceste aspecte sunt greu de implementat în Romania dar în cadrul cursului meu, dedicat formării asistenţilor medicali în endoscopie, insist asupra “lucrului făcut bine”, a responsabilizării şi a dorinţei permanente de a învăţa, de a deveni mai bun, mai eficient cu fiecare zi.

Le arăt şi le explic aparatura şi modul de funcţionare (endoscoapele sunt scumpe, trebuie întreţinute şi manipulate cu atenţie). Insist pe cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a paşilor de reprocesare (sterilizare), poate cel mai important aspect din endoscopie.

Apoi, pacientul este în centrul preocupărilor noastre, fiecare pacient are dreptul de a fi tratat de un asistent calificat.  Educaţia pentru sănătate este parte integrantă a rolului asistentului de endoscopie, bazat pe prevenţie, screening, educaţie şi suport. Asistenţii de endoscopie au responsabilitatea să-şi înnoiască cunoştiinţele permanent pentru a-şi îmbunătăţi practica de zi cu zi. Să fie o persoană responsabilă care să răspundă pentru acţiunile sale, cu un nivel  înalt de educaţie şi abilităţi tehnice, îndemânare, aptitudini şi abilităţi de a înţelege şi a prelua sarcini complexe.

Asistenţii de endoscopie au contact scurt dar intens cu pacienţii, de aceea sunt foarte importante  abilităţile precum comunicarea şi organizarea.

Care sunt ghidurile de practică după care planificați și organizați activitatea laboratorului?

Dacă ne referim la partea de întreţinere şi sterilizare a aparaturii de endoscopie, atunci, Ghidul Societăţii Europene al Asistentelor de Endoscopie şi Gastroenterologie, ESGENA, (ESGE-ESGENA Guidelines on reprocessing in Gastrointestinal Endoscopy ),  reprezintă un material extrem de util.

De asemenea, avem  Ordinul Ministerului Sănătaţii nr. 1101 / 2016  privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare şi  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 961 / 2016 cu  norme tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţtile sanitare. Conform acestor materiale, am conceput un Regulament de lucru  şi avem un registru de sterilizare, un grafic al soluțiilor folosite și al procedurilor care este monitorizat permanent de Serviciul Epidemiologic al spitalului. Ghidurile şi recomandările insistă pe folosirea maşinilor de spălat automate, dar pentru că încă nu dispunem de așa ceva, acest registru este  o dovadă că aparatul a fost dezinfectat corespunzător şi, astfel, pacientul se poate simţi în siguranţă.

Apoi, avem protocoale de lucru interne care urmează recomandările europene şi ghidurile societăţilor profesionale de endoscopie din România (SRED, SRGH) privind modalitatea de lucru, indicaţiile pentru proceduri, pregătirea pacientului, asistarea la procedură, etc.

Care este scopul tuturor acestor eforturi?

Grija pentru sănătatea și siguranța pacientului primează pentru echipa noastră; respectarea procedurilor și faptul că fiecare membru al echipei știe exact ce are de făcut, au dus la crearea unei echipe foarte unite, cu rezultate excelente, cu performanțe deosebite în condițiile de lucru actuale.

Ați menționat mai devreme că ați reușit performanțe deosebite “în condițiile de lucru actuale”. La ce faceți referire?

Mă refer la trei aspecte importante: lipsa resursei umane, insuficienţa consumabilelor specifice de endoscopie şi infrastructura neadecvată.

Echipa noastră este mică dar ne-am dori să fim mai mulţi pentru că ne-am desfăşura altfel activitatea şi am rezolva mult mai multe cazuri. Nu sunt suficienți asistenți medicali (în endoscopie, organigrama ministerului prevede 3 asistenți/sală şi noi funcţionăm cu un singur asistent),  avem o singură infirmieră pe o singură tură iar medicii au foarte multe gărzi.

Apoi, încă ne confruntăm cu lipsa accesoriilor de endoscopie şi în cantităţile necesare, cu lipsa dotărilor, avem nevoie de o maşină automată de spălare, de contracte de service pentru repararea endoscoapelor defecte. De un spaţiu mai mare, bineînţeles, ne dorim sala pentru trezirea pacienţilor, pentru elaborarea rezultatelor, pentru personal, etc.

Trăim în prezent în chinurile pandemiei COVID-19 care pune un stres semnificativ asupra serviciilor medicale. Procedurile endoscopice prezintă un risc crescut de infecțiozitate atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical deoarece generează aerosoli, în special endoscopia digestivă superioară dar și endoscopia digestivă inferioară (rectosigmoidoscopia sau colonoscopia).

Virusul SARS-CoV-2 poate fi transmis prin expunere directă (picături respiratorii) sau prin contact cu suprafețe contaminate, respectiv prin transmitere fecal-orală.  Particulele aerosolizate produse în timpul intervențiilor endoscopice nu pot fi controlate, astfel că toți membrii echipei și întreg personalul medical din serviciul nostru poartă echipament de protecție corespunzător ( mască FFP2/FFP3/N95/KN95, bonetă, ochelari de protecție + vizieră, halat impermeabil  și botoși).  Experţii români din Societatea Română de Endoscopie Digestivă (SRED) în colaborare cu Asociația Română de Chirurgie Endoscopică (ARCE)  au elaborat un document cu recomandări privind desfăşurarea intervenţiilor endoscopice,  în această perioadă, recomandări pe care le-am implementat în serviciul nostru aşa cum ne-au permis resursele și infrastructura.

Măsurile de control și prevenție a infecțiilor sunt extrem de importante, începând cu definirea de circuite separate (COVID-19 pozitiv și non-COVID-19), triajul corect și stratificarea riscului pacienților, testarea pacienților pre-procedură cu separarea pacienților pozitivi, respectiv utilizarea corectă a echipamentelor de protecție și dezinfecția / sterilizarea corectă a echipamentelor utilizate. Masca reprezintă una dintre cele mai importante piese ale echipamentului de protecție dar este extrem de greu de lucrat echipat în acest mod. Şi, interacţiunea cu pacienţii noştri a dispărut în mare parte, timpul petrecut cu ei este limitat, ne rezumăm la efectuarea procedurii şi la externarea în condiţii de siguranţă. Nu dispunem de toate aceste lucruri şi, atunci, oricât ar fi de dificil să lucrăm echipaţi astfel, ne-am adaptat, pentru că sănătatea și siguranța comunității noastre este prioritatea noastră principală, iar gândurile noastre sunt alături de pacienții afectați și de personalul medical.

Cum arată, în viziunea dumneavoastră, spațiul ideal și dotarea corespunzătoare a unei săli de endoscopie?

Am avut ocazia să văd mai multe săli de endoscopie, atât din țară cât și din străinatate. Îmi doresc ca reprocesarea endoscopelor să se facă automat, precum în multe alte centre. O mașină automată de spălat endoscoape, are atât rolul de a elimina condițiile de lucru dificile pentru personalul medical, acesta fiind expus la inhalarea  de vapori toxici ai substanțelor chimice utilizate, cât și rolul de derulare corectă și completă a întregului ciclu de reprocesare. Maşina de spălat este un sistem validat, care respectă standardele europene actuale.

Apoi, mi-aș dori să avem absolut toate device-urile necesare, endoscopia aduce beneficii extrem de importante pacienţilor, dar numai dacă este efectuată la standarde ridicate si asta, presupune nu numai competenţă din partea echipei, ci şi  prezenţa consumabilelor.

Apoi, mi-aş dori un spaţiu mai generos, organizat conform standardelor şi reglementărilor în vigoare, salon pentru recuperarea pacienţilor post procedură, un spaţiu separat pentru elaborarea rezultatelor şi discuţii, şi, bineinţeles, un spaţiu pentru personal care să se poată retrage între proceduri.

Referitor la performanță și recunoaștere, sunteți membru al echipei Centrului de Cercetare si Diagnostic  în Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Craiova. Care este activitatea dumneavoastră în cadrul acestei echipe?

Scopul Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie este de a ameliora managementul bolilor digestive (în special a cancerelor digestive) prin cercetări interdisciplinare, diagnostic precoce şi tratament individualizat. Aici sunt disponibile tehnici endoscopice moderne,  precum ultrasonografia endoscopică, autofluorescența endoscopică sau endomicroscopia confocală laser. CCGH este recunoscut la nivel naţional şi internaţional pentru excelenţă ştiinţifică şi pentru publicarea a multiple studii concentrate în special asupra cancerului digestiv. Personal, particip anual cu lucrări și postere științifice la Conferința Internațională a Asistenților Medicali de Endoscopie (UEGW) unde, împreună cu echipa Centrului de Cercetare cu care am elaborat aceste lucrări, am înregistrat succese și am obținut premii pentru cea mai bună prezentare și cel mai bun poster științific.

Cu ocazia acestui interviu, ne-am dorit să prezentăm cititorilor noștri un exemplu de excelență al unui asistent medical român implicat zi de zi în exercitarea profesiei, în activitate didactică, în cercetare. Vă invităm să transmiteți un mesaj cititorilor noștri…

Iubesc profesia de asistent medical și am ales să fie o prioritate pentru mine. Am ales să mă lupt pentru ea, să schimb mentalități, să caut soluții, să aparțin și să contribui la spiritul unei echipe, am ales să caut acele aspecte necesare perfecţionării în profesie și să cercetez despre bunele practici din alte institutii medicale de top… Toate acestea deoarece practica mi-a dovedit că prin endoscopie se pot salva și mai multe vieți, că se pot reduce costuri, că se poate face performanță. Conducerea managerială a spitalului, medicii cu care lucrez, colegii mei, asistenții medicali, infirmierii…toți suntem o echipă şi toţi ne dorim acelaşi lucru : asigurarea unui nivel ridicat de calitate a îngrijirilor prin formarea unei echipe excelente de endoscopie. Chiar dacă nu suntem toți la fel, nici nu trebuie, echipa înseamnă oameni diferiți, cu nivel de pregătire diferit dar care se implică la fel de mult. Poate fi dificil şi solicitant să lucrezi în endoscopie dar este şi foarte satisfăcător şi sunt multe provocări la care trebuie să faci faţă, asta incerc să le insuflu celor care se simt atraşi de această specialitate şi vor să afle din tainele ei şi de la mine…

Anul Asistentului Medical și al Moașei se derulează sub egida leadershipului în profesiile de asistent medical și moașă. Care credeți că sunt trăsăturile unui leader bun și cum poate acesta să aducă un impact în sistemul medical? 

Un serviciu modern de endoscopie oferă un volum mare de lucru şi de proceduri care poate fi descurajant sau inconfortabil, atât pentru personal, cât şi pentru pacient. Pentru a oferi servicii de calitate pacienților este nevoie de o conducere eficientă și o muncă în echipă. Luarea deciziilor de grup, rezolvarea problemelor, coordonarea, managementul volumului de muncă și rezolvarea conflictului, sunt doar câteva aspecte care trebuie avute în vedere pentru dezvoltarea unei echipe. În cadrul echipei noastre s-a dezvoltat un model mental comun, cu înţelegerea comună a sarcinilor, a rolurilor specifice și responsabilitățile fiecăruia. Membrii echipei noastre se înţeleg, ştiu care sunt așteptările de la ei, sunt instruiți să-și facă treaba şi motivați să exceleze. Iar eu le ofer tot sprijinul necesar. Liderii sunt responsabili de dezvoltarea unei culturi în cadrul căreia membrii echipei pot înflori și în care pacienții pot fi îngrijiți cu compasiune și în siguranță.

Cum a afectat toată această perioadă(pandemia COVID-19) modalitatea în care sunt oferite îngrijirile medicale? Cum a afectat relația asistent medical-pacient? 

Pacienţii se aşteaptă ca procedurile endoscopice, diagnostice sau terapeutice, să se efectueze rapid, cu pricepere şi succes, în condiţii de siguranţă şi confort.

Pandemia COVID-19 a impus reorganizarea și diminuarea activității din endoscopie, cu păstrarea procedurilor urgente și amânarea procedurilor semi-urgente. Prioritizarea procedurilor a devenit esențială pentru reducerea fluxurilor de pacienți și pentru raționalizarea echipamentelor de protecție. Pe de altă parte, blocarea procedurilor endoscopice curente generează creşterea numărului de pacienţi care trebuie reprogramaţi. Foarte dificilă este această perioadă pentru pacienții oncologici care au nevoie de aceste examinari şi nu pot aştepta.

În cadrul departamentului nostru am încercat să prioritizăm procedurile în funcție de risc (urgențe, semi-urgențe, pacienți oncologici), suntem non-stop în serviciu şi pregătiţi să intervenim, nu facem rabat de la calitate, suntem la fel de responsabili şi implicaţi. Încercăm să fim alături de pacienţi, să-I susţinem, să-i încurajăm dar lucrăm destul de încordaţi, este cu siguranță o perioadă dificilă.