Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Aug

LEADERSHIP ÎN NURSING

Autor:

Reem Nassar AL‐Dossary

Colegiul pentru Asistenți Medicali, Universitatea din Damman, Damman, Regatul Arabiei Saudite

Rezumat

Până de curând, literatura din domeniul îngrijirilor medicale prezenta fenomenul de leadership ca fiind asociat cu directorii de îngrijiri medicale și rolurile de conducere formale. Astfel leadership-ul este definit ca fiind un proces interactiv, în care profesioniștii sunt motivați și împuterniciți de altcineva pentru îndeplinirea obiectivelor specifice. Scopul acestui capitol este prezentarea fenomenului de leadership în domeniul îngrijirilor clinice și leadership la patul pacientului, un nou concept de cercetare în îngrijirea medicală. Acest capitol sugerează că leadership-ul nu are legătură doar cu nivelurile de conducere de top, putând fi dezvoltat și implementat la nivelul activității clinice la patul pacientului, de către asistenții medicali. Abilitățile de leadership clinic se concentrează mai degrabă pe pacienți și echipele de îngrijire medicală decât pe pozițiile formale de leadership. În plus, leadership-ul clinic se referă la activitățile profesionale de îngrijire medicală care oferă îngrijire la patul pacientului, ceea ce diferă de noțiunea tradițională de leadership în îngrijire medicală.

Astfel, dobândirea abilităților de leadership clinic este crucială pentru asistenții medicali care asigură îngrijirea directă a pacientului. Aceasta permite asistenților medicali să direcționeze și să sprijine pacienții și echipele de îngrijire medicală atunci când furnizează servicii de îngrijiri. În plus, este crucial ca asistenții medicali să dezvolte abilități de leadership eficient pentru a oferi îngrijiri medicale de înaltă calitate și pentru a asigura siguranța pacientului, în timp ce sunt implicați în numeroase activități zilnice ce au legătură cu rolurile de leadership. Mai mult, subliniază importanța cooperării dintre programele de educație în îngrijire medicală și organizațiile medicale în pregătirea asistenților medicali pentru a fi lideri eficienți până în 2020 pentru o nouă eră a îngrijirilor medicale.

Cuvinte cheie: îngrijire medicală, clinic, leadership, leadership clinic.

1. Introducere

Sistemele medicale din întreaga lume se confruntă cu un număr complex și variat de provocări în asigurarea serviciilor medicale de înaltă calitate, sigure și rentabile în viitor. Unele dintre problemele care trebuie abordate sunt sistemele în continuă evoluție, creșterea acuității pacienților în privința bolilor, inovația tehnologică și creșterea costurilor îngrijirilor medicale. Prin urmare, este prioritară menținerea și îmbunătățirea calității îngrijirilor medicale furnizate, ceea ce la rândul său poate duce la o schimbare a serviciilor de îngrijire medicală, la o modificare a modelelor de îngrijire medicală și la rolul pe care îl joacă toți actorii sistemului de sănătate.

A fi lider în profesiile medicale este crucial în era în care este necesară acordarea de îngrijiri medicale pe termen lung. Liderii sunt provocați zilnic cu probleme care trebuie rezolvate folosind gândirea critică. Liderii iau decizii cheie care pot avea consecințe ce pot afecta viața pacientului. Concret, leadership-ul în domeniul îngrijirilor medicale este o abilitate fundamentală care permite furnizorilor de servicii medicale să navigheze în mod eficient prin sistemul complex de sănătate aflat într-o continuă schimbare, în vederea rezolvării problemelor și luarea deciziilor, de la costuri până la servicii de îngrijire medicală de calitate și acces [3]. Prin urmare, este esențial ca liderii să fie bine echipați și instruiți pentru a lua deciziile adecvate la momentul potrivit [4].

Conceptul de leadership este semnificativ pentru profesia de asistent medical. Există o literatură vastă care discută leadership-ul în îngrijire medicală [5–7]. Este crucial ca asistenții medicali să dezvolte abilități eficiente de leadership pentru a oferi îngrijiri de înaltă calitate, și prin urmare, pentru a asigura siguranța pacientului [8], în timp ce se angajează în numeroase activități zilnice ce au legătură cu rolurile de leadership. Deși fenomenul de leadership în îngrijire medicală a fost studiat în ultimele șase decenii ale secolului XX, acesta continuă să fie actual și de o importanță crucială [9]. Oliver [7] a afirmat că originea cuvântului “leader” provine de la semnificația rădăcină a unei căi, drum sau traseu al unei nave pe mare. Potrivit lui Adair [10] este un „cuvânt de călătorie” (p. 39). În plus, o recenzie a literaturii integrative a afirmat că cercetările actuale în domeniul leadership-ului au o viziune mai holistică a acestuia, examinând apariția procesului de leadership și examinând leadership-ul în numeroase moduri [11].

Acest capitol prezintă câteva dintre definițiile de bază ale leadership-ului, leadership-ului asistentului medical, leadership în îngrijire clinică și leadership-ul la patul pacientului. De asemenea, se va discuta despre impactul leadership-ului în îngrijire medicală clinică, caracteristicile unui lider eficient în îngrijire medicală clinică și factorii care contribuie la leadership-ul în îngrijire medicală clinică. În plus, acest capitol oferă o imagine de ansamblu asupra asistenților medicali care trebuie să fie dotați cu abilități de leadership pentru a putea gestiona serviciile de îngrijire a pacienților și pentru a îmbunătăți siguranța pacientului. În plus, discută metode de pregătire a leaderilor în îngrijire medicală.

2. Definiția leadership-ului

A leader is a person that others follow voluntary and willingly. In 1959, Bennis [12] defined leadership as the process by which an individual influences a follower to behave in a desired manner. Kouzes and Posner [13] defined leadership as, “the art of mobilizing others to want to struggle for shared aspirations” (p. 30). Additionally, Ledlow and Coppols (p.13) [3] defined leadership as “the ability to assess, develop, maintain, and change the organizational culture and strategic system to optimally meet the needs and expectations of the external environment”.

Un lider este o persoană pe care alții o urmează voluntar și de bună voie. În 1959, Bennis [12] a definit leadership-ul drept procesul prin care individul influențează un adept să se comporte într-o manieră dorită. Kouzes și Posner [13] au definit leadership-ul drept „arta de a-i mobiliza pe alții pentru a dori să lupte pentru aspirații comune” (p. 30). În plus, Ledlow și Coppols (p.13) [3] au definit leadership-ul drept „capacitatea de a evalua, dezvolta, întreține și schimba cultura organizațională și sistemul strategic, pentru a satisface în mod optim nevoile și așteptările mediului extern”.

Leadership-ul se referă în principal la dezvoltarea unei viziuni și la a permite indivizilor să lucreze spre schimbare. El implică crearea unei misiuni comune; combaterea barierelor politice, organizaționale și de resurse; și inspirarea și motivarea celorlalți [14]. Leadership-ul este definit ca influență și include utilizarea abilităților interpersonale pentru a-i determina pe ceilalți să atingă un obiectiv specific [15]. Mai mult, leadership-ul este definit ca arta de a-i influența pe ceilalți să se străduiască voluntar și cu entuziasm în atingerea obiectivelor [16]. Conform lui Roussel și colab. [17] (p. 165), leadership-ul este „procesul de influențare a activităților unui grup organizat în eforturile sale de stabilire și realizare a obiectivelor”.

Mai mult, „un lider trebuie să fie un eficient susținător de încredere, care inspiră acțiuni curajoase prin utilizarea comunicării pe două căi pentru a interpreta nevoile tuturor celor incluși în mediu” (p. 320) [18]. Spector [19] afirmă că leadership-ul este procesul de influențare a atitudinilor și comportamentelor altor oameni. Leadership-ul se referă în principal la influențarea celorlalți pentru a atinge un scop comun. Leadership-ul a fost cercetat de mulți savanți, așa cum este demonstrat de multitudinea de definiții care există. Este evident că nu există o singură definiție exactă a leadershipului. Cu toate acestea, aceste definiții pot ajuta la o mai bună înțelegere a fenomenului de leadership și pot oferi diverse puncte de vedere asupra conceptului și factorilor care poate influența leadership-ul [20, 21].

3. Leadership în îngrijire medicală

Leadership-ul a fost ilustrat în literatura de îngrijire medicală ca un proces dificil și multilateral. Acesta include furnizarea de direcție și sprijin, motivare, coordonare, colaborare, comunicare eficientă și suport pentru pacienți, pentru a obține rezultate optime ale stării pacientului [22–24]. În îngrijire medicală, liderii le arată adepților cum se fac lucrurile, ghidând calea și cursul acțiunilor lor [25]. În plus, asistenții medicali, ca parte a echipei medicale interdisciplinare, trebuie să poată conduce în această epocă definită prin creșterea acuității pacienților, un ritm rapid și un mediu extrem de complex.

The Institute of medicine (IOM) [26] states that nurses must be able to lead interprofessional teams and healthcare systems. Furthermore, studies conducted on nursing leadership have shown the effectiveness of leadership in a nursing role on patient outcomes such as patient safety [23,27]. According to O’Connor [28], “effective communication is central to leadership in clinical settings” (p. 235).

Institutul de medicină (IOM) [26] afirmă că asistenții medicali trebuie să poată conduce echipe interprofesionale și sisteme de îngrijire medicală. Mai mult, studiile efectuate pe leadership-ul în îngrijire medicală au arătat eficacitatea leadership-ului asistenților medicali în privința efectelor asupra pacientului, cum ar fi siguranța pacientului [23,27]. Potrivit O´Connor [28], „comunicarea eficientă este esențială pentru leadership-ul în mediul clinic.” (p. 235).

Leadership-ul asistentului medical a fost definit ca influența asupra celorlalți pentru îmbunătățirea calității îngrijirilor medicale, împreună cu participarea directă la îngrijirile clinice [29]. Leadership-ul în profesia de asistent medical implică un mediu care are o viziune clară și în care personalul este motivat și impulsionat. [30].

Liderii asistenților medicali sunt agenți care au adepți în echipa de îngrijire medicală [31]. Potrivit lui Cook și Holt [32], leadership-ul în îngrijire medicală este despre a avea o viziune și a împuternici personalul. Ei au adăugat, de asemenea, că asistenții medicali trebuie să aibă abilități cum ar fi încrederea în sine, aprecierea celorlalți și să poată construi echipe în mod eficient. În mod similar, Lett [31] a definit leadership-ul asistenților medicali ca oferind o viziune și însuflețirea celorlalți.

Leadership-ul este cuprins în rolul și practica profesională a asistentului medical, întrucât toate rolurile asistenților sunt roluri de leadership[21]. Cu toate acestea, cel mai adesea leadership-ul asistentului medical este legat de directori de îngrijiri medicale și este mai puțin conectat la practica asistentului medical la patul pacientului. În literatura de specialitate, până de curând, fenomenul de leadership a reflectat un rol general de management. Adică leadership-ul este definit în termeni de proces interactiv în care adepții sunt motivați și împuterniciți să îndeplinească obiective specifice. Cu toate acestea, leadership-ul nu are legătură doar cu nivelurile de conducere de top, dar poate fi dezvoltat și implementat la patul pacientului de către asistenții medicali. Astfel, dobândirea abilităților de leadership clinic este crucială pentru asistenții medicali care oferă îngrijire directă a pacienților. Acest lucru permite asistenților medicali să direcționeze și să sprijine pacienții și echipele de îngrijire medicală atunci când oferă îngrijiri [33].

4. Leadership în îngrijire medicală clinică

Abilitățile de leadership al asistenților medicali clinici se concentrează pe clienți și echipe de îngrijire medicală, precum cele care pledează pentru pacienți, comunicând cu echipa de îngrijire medicală, pacienții și familiile lor; în comparație cu indivizii care raportează și lucrează cu un asistent medical într-o poziție formală de conducere.

De fapt, profesia de asistent medical este foarte autonomă atunci când cere asistenților medicali să ia decizii și să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor [34]. Asistenții medicali se află la primul nivel de luare a deciziilor, iar acordarea independenței acestora în acest domeniu îi va ajuta să formeze bazele unui leadership-clinic al asistentui medical. Leadership-ul la patul pacientului este un nou domeniu de cercetare [33, 35–37].

Discuția raportului IOM [38] a sporit interesul pentru leadership-ul clinic datorită accentului pus pe rolul fundamental al asistentului medical în menținerea siguranței pacienților. În plus, acest raport a declarat că asistenții medicali sunt esențiali pentru asigurarea unei comunicări eficiente între diverse discipline medicale și asigurarea continuității îngrijirii pacienților.

Abilitățile de leadership clinic se concentrează pe pacienți și echipe de îngrijire medicală mai degrabă, decât pe poziții de conducere formale. Potrivit lui Patrick și colab. [33], leadership-ul clinic este definit drept „o serie de comportamente ale asistenților medicali care oferă direcție și sprijin clienților și echipei de îngrijire medicală în furnizarea serviciilor de îngrijire a pacienților. Un lider clinic este un asistent medical cu drept de practică care influențează și coordonează pacienții, familiile și echipele de îngrijire medicală în scopul integrării îngrijirilor pe care le oferă pentru a obține efecte pozitive pentru pacienți ”(p. 450).

Pe baza acestei definiții, toți asistenții medicali înregistrați sunt lideri clinici, în special asistenții medicali care oferă îngrijire la patul pacientului[39]. Cu toate acestea, în literatura de îngrijire medicală, conceptul de leadership clinic al asistentului medical este de obicei asociat cu directorii de asistenți medicali și roluri de conducere formale. De fapt, leadership-ul în îngrijire medicală este rareori legat de rolul de lider a asistentului medical ce oferă îngrijire la patul pacientului[36, 37]. Cook [40] a definit un lider clinic drept „o asistentă medicală direct implicată în furnizarea de îngrijiri clinice care îmbunătățește continuu îngrijirea medicală prin influențarea altora” (p. 39). Potrivit lui Harper [41], un lider clinic este „unul care deține expertiză clinică într-o zonă de practică de specialitate și care folosește abilități interpersonale pentru a influența asistenții medicali și alți furnizori de îngrijire medicală să furnizeze îngrijiri de calitate pentru pacienți” (p. 81).

Potrivit lui Patrick și colab. [33], cinci caracteristici definesc abilitatea de leadership clinic după cum urmează: expertiză clinică, comunicare eficientă, colaborare, coordonare și înțelegere interpersonală. Liderii clinici sunt experți în domeniul lor, comunicatori eficienți, factori de decizie abilitați, competenți și cu vaste cunoștințe din punct de vedere clinic, oferă o viziune, sprijin pentru ceilalți, oferă îndrumări pacienților și familiilor lor și conduc schimbarea, oferind îngrijiri de înaltă calitate [31]. Mai mult, Stanley [42] a definit un lider clinic drept „un clinician care este expert în domeniul lui/ei și care, pentru că sunt abordabili, comunicatori eficienți și abilitați, sunt capabili să acționeze ca un model, motivându-i pe ceilalți prin aplicarea valorilor și credințelor lor despre îngrijire medicală și îngrijire la practica lor ”(p. 111).

Toate aceste definiții demonstrează că leadership-ul clinic poate fi practicat în îngrijirea la patul pacientului și nu este necesar să fie legat sau limitat la management sau la niveluri superioare. Astfel, conceptul de leadership în îngrijire clinică se referă la activități profesionale de îngrijire medicală, adică la oferirea de îngrijiri directe la patul pacientului, ceea ce diferă de acțiunile tradiționale ale liderului de asistenți medicali la patul pacienților prin practica profesională de îngrijire medicală care utilizează abilitățile lor clinice, și de asemenea, prin demonstrarea unei relații terapeutice între asistentul medical – pacienți – furnizorii de servicii medicale.

Asistenții medicali sunt responsabili pentru pacienții lor, de aceea este crucial ca asistenții medicali să observe și să evalueze constant pacienții, să stabilească priorități, să lucreze eficient și să recunoască eficient situațiile critice, ceea ce poate necesita o monitorizare îndeaproape a pacientului. Asistenții medicali trebuie, de asemenea, să ia decizii clinice cu privire la o intervenție necesară; sau dacă este necesar, să comunice cu alți membri ai echipei de îngrijire medicală pentru suport, sprijin sau îndrumare; sau să apeleze furnizorul de îngrijire medicală primară. Prin urmare, este esențial ca asistenții medicali de la patul pacientului să dobândească abilități de leadership pentru a îmbunătăți rezultatele și siguranța pacienților prin îngrijirea oferită. Asistenții medicali sunt considerați lideri în furnizarea îngrijirii pacienților, deoarece leadership-ul este o parte cheie a îngrijirii eficiente oferite de asistenții medicali. Asistenții medicali reprezintă prima linie a serviciilor de îngrijire medicală, astfel, sunt esențiali pentru a oferi îngrijiri sigure, de înaltă calitate și pentru a asigura rezultate pozitive pentru pacienți [43]. Asistenții direcționează, susțin și coordonează echipele medicale, familiile și pacienții pentru a menține sănătatea pacienților [24]. De fapt, asistenții medicali trebuie să fie rezistenți și să dobândească abilități de comunicare eficiente, cum ar fi capacitatea de a-i influența pe ceilalți pentru a atinge un obiectiv comun și să lucreze spre schimbare. Leadership-ul clinic al asistenților medicali include gândire critică, luare a deciziilor, acțiune și advocacy. În rolul lor de îngrijitori la patul pacientului, asistenții medicali demonstrează abilități de leadership clinic prin furnizarea, facilitarea și promovarea celor mai bune îngrijiri posibile pentru pacienții lor. În plus, asistenții de la practica clinică ce oferă îngrijire directă pentru clienți trebuie să arate abilități de leadership atunci când colaborează cu echipe de îngrijire medicală. Prin urmare, este nevoie de leadership clinic funcțional al asistenților medicali la toate nivelurile și domeniile practicilor de îngrijire medicală pentru a asigura o colaborare eficientă a grupurilor pentru a asigura cea mai înaltă calitate a îngrijirilor medicale oferite.

5. Impactul leadership-ului clinic al asistenților medicali

Leadership-ul în îngrijire medicală clinică este crucial din diverse motive. În primul rând, leaderii asistenților clinici joacă un rol esențial în susținerea eficienței, producției și rentabilității serviciilor de îngrijire medicală [2]. Abilitățile eficiente de leadership presupun capacitatea de însufleții asistenții medicali în timp ce oferă îngrijiri cu abilitățile de a direcționa și de a sprijini pacienții și echipele de îngrijire medicală [37]. De asemenea, îmbunătățește îngrijirea oferită pacienților, ceea ce la rândul său îmbunătățește rezultatele pacienților. În plus, leadership-ul asistenților clinici are un impact asupra siguranței și calității îngrijirii oferite [44]. Este într-adevăr vital să evidențiem influența pe care leadership-ul în îngrijire medicală clinică îl are asupra rezultatelor pacientului. Liderii asistenților consideră că securitatea pacienților este o prioritate în timp ce efectuează îngrijiri medicale, cum ar fi administrarea medicamentelor, îngrijirea rănilor, controlul infecțiilor și educația pacientului [45] pentru a obține rezultate optime pentru pacienți.

În revizuirea lor sistematică, Wong și colab. [46] au găsit o relație între practicile de leadership în îngrijire medicală și rezultatele pacienților. Concluziile lor au indicat că leadership-ul eficient a fost asociat cu durata de ședere redusă, scăderea ratelor de erori ale medicației, căderile pacientului, infecții ale tractului urinar și pneumonie. În plus, literatura de îngrijire sugerează că leadership-ul clinic îmbunătățește calitatea îngrijirii oferite, rezultatele pacienților și scăderea mortalității pacientului [47–50]. Asistenții medicali care dețin abilități de leadership clinic influențează cadrul clinic și îmbunătățesc siguranța pacienților [37]. Astfel, se poate spune că leadership-ul clinic servește la obținerea unei îngrijiri sigure și a rezultatelor optime ale pacientului, ceea ce subliniază importanța acestuia.

6. Caracteristicile liderilor clinici eficienți ai asistenților medicali

Un lider clinic de succes este un gânditor critic, un student pe tot parcursul vieții și deschis la idei noi. Asistentul lider clinic trebuie să aibă cunoștințe vaste, să mențină creșterea profesională și să rămână la curent în profesie. De fapt, acesta ar trebui să fie competent din punct de vedere clinic și să aibă cunoștințe clinice vaste.[33, 51]. În plus, liderii trebuie să aibă o viziune, arta de a ști să aleagă ce este mai bun de la ceilalți. Pe scurt, liderii prosperi îi fac pe ceilalți să facă tot posibilul pentru a atinge rezultatul dorit. Un lider eficient demonstrează încredere, deoarece este o abilitate cheie de leadership. Să știe ce trebuie făcut, să fie proactiv și să abordeze fiecare pacient cu o atitudine sigură și competentă pentru a îmbunătăți rezultatele pacientului. Mai mult, motivarea oamenilor către un comportament orientat către obiective, care la rândul său contribuie la interesul organizației este de o importanță crucială.

Liderul trebuie să poată comunica clar și eficient. A fi un bun ascultător este un atribut valoros, deoarece pacienții și colegii pot vorbi cu asistentul medical și pot cere îndrumări. Liderii eficienți folosesc procesele de rezolvare a problemelor, fiind concentrați pe soluție pentru a îmbunătăți o situație. Asistenții lideri clinici ar trebui să fie factorii de decizie abilitați care utilizează cercetarea bazată pe dovezi pentru a lua decizii clinice[33]. În plus, asistentul l lider clinic eficient trebuie să fie autentic prin recunoașterea punctelor tari și a punctelor slabe ale sinelui și ale altora [52]. Acest lucru va permite asistentului medical lider clinic să demonstreze integritate în timp ce oferă îngrijire medicală, prin luarea unor decizii solide care vor crea o valoare adăugată echipei de îngrijire medicală.

Un asistent medical lider clinic eficient este conștient de sine, ceea ce înseamnă că știe să își citească propriile sentimente și cum îi afectează pe ceilalți. De exemplu, dacă o asistentă are grijă de un pacient într-o unitate de pediatrie și mama își exprimă îngrijorarea că copilul ei nu a primit un tratament standard atunci când asistenta medicală a furnizat deja tratamentul. Asistenta poate avea emoții amestecate, cum ar fi iritarea sau furia. În această situație, este crucial ca asistenta să identifice aceste emoții și să ia în considerare modul în care exprimarea lor ar influența situația. Asistenta își poate recunoaște sentimentele păstrând un jurnal, meditând sau făcând exerciții fizice.

În plus, asistentul lider clinic trebuie să fie răspunzător, deoarece aceasta va duce la performanțe mai bune. Managementul timpului este, de asemenea, o abilitate importantă pe care trebuie să o dețină asistentul medical lider clinic, pentru a organiza, planifica și prioritiza sarcinile și responsabilitățile zilnice care trebuie îndeplinite pentru pacienți. De asemenea, sunt dinamici, empatici, atenți și pasionați de nevoile și valorile pacienților lor. În plus, asistenții medicali lideri clinici eficienți au capacitatea de a educa, de a inspira pe alții, de a căuta standarde maxime și de a menține valori de referință de înaltă calitate. Performanța unui asistent medical lider clinic eficient influențează pozitiv rezultatele organizației medicale. De asemenea, îmbunătățește calitatea îngrijirii oferite pacientului, ceea ce la rândul său afectează calitatea rezultatelor. [43].

Asistenții medicali lideri clinici de succes sunt foarte motivați, sunt dedicați viziunii organizaționale, misiunii și obiectivelor și astfel oferă îngrijire pacientului cu o eficiență mai mare[53]. Un asistent medical lider clinic trebuie să fie extrem de dedicat și să se concentreze pe munca în echipă pentru a atinge un scop comun. Ea/el ar trebui să înceapă cu o înțelegere clară a destinației pe care echipa dorește să o atingă. O asistentă medicală lider clinic eficientă trebuie să dezvolte abilități de colaborare, delegare și rezolvare a conflictelor, care să îi faciliteze munca în cadrul echipelor. Liderii de succes ai îngrijirilor clinice sunt sinceri, de încredere și respectuoși. Mai mult, asistenții medicali lideri sunt un avocat pentru pacienți, oferind și promovând cele mai bune îngrijiri disponibile. Asistentul medical lider clinic eficient va acționa ca o legătură între pacienți și echipele de îngrijire medicală în susținerea drepturilor și a bunăstării pacienților [54, 55] prin accentuarea importanței unui cadru de sănătate sigur pentru furnizarea de îngrijiri. Asistentul medical ider clinic va contesta, de asemenea, practicile deficiente și va ajuta accesul pacienților la informații medicale adecvate și le va permite să fie implicați în luarea deciziilor de îngrijire [54].

Aceste caracteristici sunt esențiale pentru asistenții medicali lideri clinici deoarece îi va ajuta să aibă succes și să ofere îngrijiri de înaltă calitate. Asistenții medicali trebuie să aplice aceste caracteristici profesiei lor pentru a câștiga încrederea și respectul membrilor echipei de îngrijire medicală și a pacienților, ceea ce la rândul său va direcționa dezvoltarea practicii clinice de îngrijire medicală.

7. Factori care contribuie la leadership în îngrijire medicală clinică

Dovezile cercetării indică faptul că există diverși factori care contribuie la abilitățile de leadership în îngrijire clinică, cum ar fi caracteristicile asistenților medicali, educația și experiențele. Potrivit lui Patrick și colab. [33], vârsta afectează abilitățile de leadership; în acest studiu a existat o corelație pozitivă dar semnificativă între vârstă și abilitățile de conducere clinică (r = 0,14, p <0,01). Deși există rezultate contradictorii în literatura de îngrijire medicală cu privire la relația dintre vârstă și abilitățile de leadership clinic [33, 56-58], studiile arată că abilitățile de leadership clinic îmbunătățite au fost asociate cu asistenții medicali mai în vârstă. [21, 59].

Mai mult, cercetările arată că educația are un efect asupra abilităților de leadership clinic [21,59,60]. Un sondaj realizat în 2001 pentru a examina preferințele directorilor de asistenți medicali de a recruta asistenți medicali cu diplomă de bacalaureat, spre deosebire de asistenți medicali care au absolvit facultatea. 72% dintre acești directori au declarat că există diferențe de practică între asistenții medicali pregătiți la bacalaureat în comparație cu asistenții cu diplomă, întrucât primii au abilități superioare de leadership clinic [61]. Mai mult, se consideră că asistenții medicali pregătiți pentru bacalaureat pot avea abilități de leadership clinic mai bune în comparație cu asistenții pregătiți pentru diplomă deoarece încorporarea conținutului de leadership în curricula se cere prin ghidul conținând elementele esențiale ale educației de bacalaureat pentru practicile de îngrijire medicală [62].

Într-un studiu realizat de Patrick et al. [33], s-a constatat că există o relație între experiența de leadership și abilitatea de leadership clinic, care, deși mică, este semnificativă (r = 0,10, p <0,05) [33]. Aceasta este în concordanță cu teoria Bandura a autoeficacității, în care experiențele de succes de leadership pot fi transpuse în diferite medii [63]. În plus, Wood [64] a studiat factorii care influențează abilitățile de leadership și modul în care interacționează, pentru a facilita dezvoltarea abilităților de leadership și expertiză în rândul asistenților medicali. Wood a raportat că factori de viață personală, cum ar fi starea civilă, au influențat semnificativ dezvoltarea abilităților de leadership ale asistenților medicali. Un studiu revizuit a descoperit că datele demografice (starea civilă, rasa și tipul de certificare în profesie) au afectat semnificativ abilitățile de leadership ale asistenților medicali [65]. Cu toate acestea, această revizuire a literaturii integrative a constatat că există un decalaj legat de factorii care influențează abilitățile de leadership ale asistenților medicali; prin urmare, este nevoie de mai multe cercetări în acest domeniu.

8. Pregătirea leaderilor în îngrijire medicală

90% din abilitățile de leadership pot fi învățate.[3]. Astfel, educația în îngrijire medicală este prima linie de pregătire a leaderilor. Pentru a deveni asistent medical, elevii trebuie să fie expuși unui mediu care oferă oportunități de a-și exercita abilitățile de leadership, adică ar trebui să întâmpine probleme reale care au nevoie de soluții [21]. Cu toate acestea, asistenții medicali nu sunt suficient de pregătiți pentru rolul de leader pe parcursul educației lor de asistent medical. Acest lucru creează un decalaj între educație și cerințele practicii clinice, ceea ce poate duce la un leadership ineficient al asistenților medicali. Conform lui Cowin și Hengstberger ‐ Sims [66], nu este realist să ne așteptăm ca noii absolvenți asistenți să fie pregătiți să își asume roluri de leadership. Vor avea nevoie de ceva timp pentru a-și afla punctele tari și punctele slabe și oportunitățile pentru a le permite să se descopere. Acest lucru se va produce prin programe de formare profesională, mentorat și specializare. Aceste programe pot oferi noilor asistenți medicali absolvenți experiențe care le vor permite să încorporeze abilități esențiale de leadership în rolul lor de clinician. Și acest lucru va îmbunătăți siguranța și rezultatele pacienților, deoarece există o relație directă între leadership și calitatea îngrijirii oferite [35, 36, 67].

Conform AL-Dossary și colab. [37], programele de rezidențiat pentru asistenți medicali echipează noii asistenți absolvenți pentru a trece de la rolul de studenți la cel de practicieni independenți și lideri în îngrijirea la patul pacientului. În plus, programele de rezidențiat ajută la îmbunătățirea abilităților de leadership ale asistenților medicali absolvenți [43]. De fapt, „programele de rezidențiat pot oferi noilor asistenți absolvenți experiențe care le vor permite să încorporeze abilitățile esențiale de leadership în rolul lor de clinician” (p. 156) [37]. Prin urmare, educatorii de asistenți medicali ar trebui să sporească oportunitățile de leadership la nivel personal și profesional ale elevilor. În plus, ar trebui să încurajeze rolul de lider în domeniul lor de asistenți medicali și în comunitate. Este obligatoriu ca programele de educație a asistenților medicali și organizațiile de îngrijire medicală să se unească pentru a pregăti asistenții medicali să devină lideri eficienți până în 2020. Acest lucru se poate întâmpla prin îmbunătățirea comunicării dintre mediul academic și organizațiile medicale pentru a elimina decalajul dintre practicile academice și mediul clinic. De fapt, ar trebui să existe parteneriate între școlile de îngrijire medicală și unitățile de îngrijire medicală pentru a sprijini procesul de tranziție a noilor absolvenți, care este în mod tradițional extrem de stresant [37].

În plus, este important ca seturile de abilități esențiale ale unui asistent medical clinic într-un rol de lider să fie identificate[68]. Pentru aceasta, este necesar ca majoritatea programelor de dezvoltare managerială să includă educație formală și formare profesională.[69]. Asistenții medicali ar trebui să dobândească următoarele abilități: o perspectivă multidisciplinară despre problemele din îngrijirea medicală și îngrijire medicală profesională, abilități tehnologice, abilități de luare a deciziilor clinice, crearea de culturi organizaționale care să promoveze calitatea și siguranța pacientului, abilități de colaborare și de lucru în echipă și capacitatea de a-și imagina și de a se adapta proactiv la un sistem de sănătate în continuă schimbare [68]. Prin urmare, pare rezonabil să concluzionăm că dezvoltarea abilităților de leadership în îngrijire medicală clinică ar trebui să înceapă încă din primul an de educație medicală. Este important de subliniat faptul că leadership-ul este o parte fundamentală a practicii clinice de îngrijire medicală și că toate rolurile de îngrijire medicală includ roluri de leadership. În plus, abilitățile de leadership clinic vor fi un predictor al succesului multor noi absolvenți în sistemele de sănătate în continuă schimbare [70].

9. Rezumat

Acest capitol s-a concentrat pe definiția leadership-ului, a leadership-ului asistentului medical și leadership-ul în îngrijirea clinică. De asemenea, s-a discutat despre impactul leadership-ului clinic al asistentului medical, caracteristicile unui asistent medical cu rol de lider clinic eficient și factorii care contribuie la leadership-ul clinic al asistentului medical. S-a pus accentul pe leadership-ul clinic, deoarece se aplică îngrijirii la patul pacientului și nu trebuie să fie legat sau limitat la management sau la nivelurile superioare de conducere. De asemenea, acest capitol a oferit cititorului o imagine de ansamblu asupra abilităților de leadership cu care trebuie să fie dotați asistenții medicali pentru a putea conduce serviciile de îngrijire a pacientului și a îmbunătăți siguranța acestuia. De asemenea, a prezentat impactul leadership-ului în îngrijirile clinice asupra rezultatelor pacienților. În plus, a discutat despre pregătirea liderilor asistenți medicali pentru noua eră a îngrijirilor medicale și modul în care educația de îngrijire medicală și sistemele de îngrijire medicală ar trebui să lucreze împreună pentru a pregăti asistenții care sunt capabili să facă față noilor provocări medicale.

Lucrarea și bibliografia pot fi consultate accesând:

https://www.intechopen.com/books/contemporary-leadership-challenges/leadership-in-nursing

Leave a Reply